Menu
Home Page

Term dates

Autumn term 2019 - Summer Term 2020

 

Autumn Term 2019

Training Day - Teachers only

2nd  & 3rd September 2019

Children return

4th  September 2019

Half Term

21st – 25th October 2019

Training Day – Teachers only

28th October 2019

Children return

29th October 2019

Last Day

20th December 2019

 

Spring Term 2020

Training Day – Teachers only

6th January 2020

Children return

7th January 2020

Half Term

17th February – 21st February 2020

Training Day – Teachers only

24th February 2020

Children return

25th February 2020

Last Day

27th March 2020

 

Summer Term 2020

Children return

14th April 2020

Bank Holiday

 FRIDAY 8th May 2020

Half term

26th May – 29th May 2020

Training Day – Teachers only

1st June 2020

Children return

2nd June 2020

Last day

21st July 2020

 

 

St John’s Catholic Primary School

 

Term Dates

 

Autumn term 2018 - Summer Term 2019

 

 

Autumn Term 2018

Training Day - Teachers only

3rd and 4th September 2018

Children return

5th September 2018

Half Term

22nd – 26th October 2018

Training Day – Teachers only

29th October 2018

Children return

30th October 2018

Training Day – Teachers only

9th November 2018

Last Day

21st December 2018

 

Spring Term 2019

Children return

7th January 2019

Half Term

18th February – 25th February 2019

 Training Day – Teachers only   25th February 2019

Children return

26th February 1019

Last Day

5th April 2019

 

Summer Term 2019

Children return

23rd  April 2019

Bank Holiday

6th May 2019

Half term

27th May – 31st May 2019

Children return

3rd June 2019

Last day

23rd July 2019

 

 

Top